19.01.2012

98 визуални явления и оптически илюхзии (визуалнте иллюзии – устройство Tauschung). Михаил Бах

* Source text URL: http://www.michaelbach.de/ot/index.html
2012-05 Времето се движи по-нататък:  всичко което се съдържи тук ще бъде преведено в HTML5. Аз нямам възможността за да поддържа старите браузъри. Ако нещо не работи, има отлични безплатни браузъри: Chrome, FireFox, Opera, Safari.
Това е страницата за демонстрация на визуалните явления, и “оптически” или “зрителни иллюзии”.
Вторият способ е по-целесъобразен, тъй като мнозинство на еффекти имат основа си в зрителни пътища, а не в оптика на око. Акцент тук се прави на взаимодействие и разбиране на визуални механизми, в такава степен, като те ще бъдат разбирани за прост човек.
Не се притеснявайте, ако не виждате всички ефекти, които са описани тук. Съществува някой процент  на хора със съвершенно нормалното зрение и характер които не виждат многите иллюзии. По каква причина това произлиза още е неизвестно.
Също така как да избягна това, за да не изсуши котка в микровълновата печка – моля, само спрете, ако Вие усещате че изображение се напряга. Този заявление мен ме освобождава от отговорността.
Възможно, Вие се радвите да научите: тук няма лошите сърпризи, като онезиглупави шеги, кога Вие внимателно изучавате карта и внезапно безобразното лице ви крещи.
Мнозинство от посетители на този сайт не са учени,затова Вие смогнете да разбирате без проблеми почти всички обяснения. Ако не смогнете, то това е направено не нарочно, защото, как и във всека наука виждане на изследватела не е тривиално.
Затова, ако обяснението Ви се струва безсмислица, само се наслаждайте на явлението. В противен случай, има кратките записки: Бах&Poloschek (2006) “Примери на оптическите иллюзия”.
“Оптическата иллюзия” звучи като мръсна дума, сякаш в работата на зрителната система има неисправности. Обаче аз гледам на тези явления, как на възможността да въвежда частности за добра адаптация на нашата зрителна система в стандарт на преглеждане на ситуации. Тези приспособления са “проводники” в нашиямозък, и, за такъв начин, при някои изскуствени манипуляции могат да предизвикват неверните интерпретации на визуалната система. Как посочи Пуркиние “Илюзии на чувства ни разказват правда за въсприятието” (цит. По Teuber 1960).
Преди да разказва по-нататък, бих искал да изразя моята благодарността на многи посетители, които са дали предимно позитивната обратната връзка, посредством електронната поща добявавайки конструктивните съвети по съдържание и стил. Моля, продолжайте по-нататък! Можете да използвате книгата за гости. Също имал съм възможностите да подобрява пояснения, като получи убедителните научни доказателства за това, за което съм писал. Да, това наистина трябва много време – да водя преписка с хората,  но също е много полезно, защото запознал съм с многите прекрасни събеседници. Ако искате да публикувате само линк на този страница или превежда статия, то съм съгласн, защото ценен е всеки съвет. И, така е, за този хора които не говорят английски този език е значителното препятствие за разбиране.
2010-05 Е починал Ричард Грегори – блестящ, добросърдечен и вдохновляващ изследвател на оптическите иллюзии и другото.
Аз поддържам светъл и рационален възглед за света, например, без гомеопатия.

ok ok