26.10.2012

Научно-изследователски проекти

* Source text URL: http://www.cs.cmu.edu/~bam/

Brad Myers

Brad A. Myers Professor Human Computer Interaction Institute

School of Computer Science

Carnegie Mellon University5000 Forbes Avenue

Pittsburgh, PA 15213-3891 USA
Resume

publication list

Phone: 412-268-5150
Fax: 412-268-1266
Email: bam@cs.cmu.edu
Office: NSH 3517
(Newell-Simon Hall)

Secretary: Indra Szegedy
NSH 3526
412-268-4431
indras@cs.cmu.edu

Научно-изследователски проекти

 • Еестествено програмиране, свързано с EUSES Consortium.
 • Изпробвайте нашите документирани средства: Jadeite, Apatite, Calcite, Euklas, и нашиятвходен инструмент Fluorite
 • ENGAGE проекта за Видео Образователни игри, спонсорирана от DARPA
 • Проекта Pebbles Hand-Held Computer включително метода за въвеждане на тест EdgeWrite (сега патентован! САЩ Пат. Номер 7,729,542 [Патент]).

Предишни проекти

 • Quality of Life Technology (QoLT) Инженерингов център за научни изследвания.
 • RADAR: Reflective Agents with Distributed Adaptive Reasoning, който е част от: PALпрограмата: Perceptive Assistant that Learns, който се явява част от: EPCA Enduring Personal Cognitive Agent, включва Citrine Smart Clipboard.
 • Сребърен видео редактор
 • Команден пункт на бъдещето
 • Талисман
 • Демонстрационен интерфейс
 • Гранат

Биография

(Също така, може да видите моето пълно резюме и моят списък с публикации във формат HTML ).

Brad A. Myers е професор в Human-Computer Interaction Institute в училището по информатикакъм университета Carnegie Mellon. Той е член на научното общество ACM,сътрудник на IEEE, носител на шестте най – добри награди за документи /книги/, член на CHI академия, почетниятнаграден от основните лидери на областта. Той е главният изследовател в проекта естественопрограмиране и в проекта Pebbles Hand-Held Computer, а преди това води проектите Талисман и Гранат ( Amulet and Garnet). Той е автор или редактор на над 400 публикации, включителнокнигите “Създаване на потребителски интерфейси с Демонстрация” (“Creating User Interfaces byDemonstration”) и “Езици за разработване на потребителски интерфейси” (“Languages forDeveloping User Interfaces”), също така е в борда на редакторите на пет списания. Той е билконсултант по дизайна на потребителския интерфейс и изпълнител на над 70 фирми, както иредовно преподава курсове по дизайн на потребителския интерфейс и софтуер. Майърс получидокторска степен по компютърни науки в Университета в Торонто, където разработи перидот

Инструмент за употреба интерфейс /Peridot user interface tool/. Има бакалаварска имагистърска степен от университета по технологии в Масачузетс, през това време е иизследовател стажант в Xerox PARC. От 1980 година до 1983 гдина е работил в системнатакорпорация PERQ. Изследователските му интереси включват системи за развитие напотребителският интерфейс, потребителски интерфейси, преносими компютри, програмнисреди, език за дизайнерско програмиране, програмиране по образец, визуално програмиране, техники за взаимодействие и управление на прозорци. Той е член на SIGCHI, ACM, IEEE, и IEEE Computer обществото.

Научни интереси

Програмни среди за крайните потребители на Софтуерно инженерство, преносими устройства,потребителски интерфейс на системите за развитие, потребителски интерфейси, програмиранепо пример, Визуално програмиране, техники за взаимодействие и управление на Window.

Студенти (PhD, MS, BS, в CS, HCII, ISRI в CMU)

Настоящи студенти

 • Erik Harpstead, PhD докторант, HCII
 • Young Seok Yoon, PhD докторант, ISR
 • Kerry Shih-Ping Chang, PhD докторант, HCII
 • Stephen Oney, PhD докторант, HCII

Настоящи служители

 • Andrew Faulring

Бивши ученици и PostDocs

 • Thomas LaToza, PhD ISR, May, 2012, Answering Reachability Questions. CMU-ISR-12-104. pdf. Понастоящем, PostDoc в Калифорнийският университета в Ирвин.
 • Christian Doerner, PostDoc, 2010-2011
 • Jeff Stylos, PhD CSD, May, 2009, Making APIs More Usable with Improved API Designs, Documentation and Tools, CMU-CS-09-130. pdf.
 • Christopher Scaffidi, PhD ISR, May, 2009, Topes: Enabling End-User Programmers toValidate and Reformat Data, CMU-ISR-09-105. pdf. Понастоящем, доцент в щатскиятУниверситет в Орегон.
 • Andrew Ko, PhD, May, 2008, Asking and Answering Questions about the Causes ofSoftware Behavior. CMU-HCII-08-106 and CMU-CS-08-122. pdf. Понастоящем, доцент вУниверситета в Вашингтон.
 • Jeff Nichols, PhD, December, 2006, Automatically Generating High-Quality UserInterfaces for Appliances. pdf. CMU-HCII-06-109. Понастоящем, член наизследователския екип в изследователският център на IBM в Алмаден.
 • Jake Wobbrock. PhD, August, 2006, EdgeWrite: A Versatile Design for Text Entry andControl.Abstract and PDF. Понастоящем, доцент в Университета във Вашингтон.
 • Michael Coblenz, MS CSD, 2006. JASPER: Facilitating Software Maintenance ActivitiesWith Explicit Task Representations. Понастоящем в Apple
 • Iván Eduardo González, BS CSD, 2006. Thumb Based Interaction Techniques for Inputon a Steering Wheel. Понастоящем в Microsoft.
 • Andrew Faulring, BS in Computer Science, 1999. Gold: Charting by Demonstration. MS,2005. Понастоящем, член в CMU
 • Rajesh Seenichamy, MS, Information Networking Institute, August, 2003, Communicating With X-10 And Vehicle Functions To Enable Two-Way Remote Control.
 • Rob Miller, PhD, May, 2002, Lightweight Structure in Text. Понастоящем, въвфакултета на Техническият университет в Масачузетс.
 • John Pane, PhD, May, 2002, A Programming System for Children that is Designed for Usability, Понастоящем, в RAND
 • Sailesh Panchang, MS, August, 2002, from the Dept. of Rehabilitation Science andTechnology, University of Pittsburgh. Assessing Web Page Usability For Users Of Text ToSpeech Assistive Technology.
 • Juan Casares, MS HCI, 2001. Понастоящем, в VMWare.
 • Rich McDaniel, PhD, May, 1999, Creating Whole Applications Using Only Programming-by-Demonstration. Понастоящем, в Siemens Corporate Research.
 • Chotirat (“Ann”) Ratanamahatana, BS in Computer Science, 1998. A Textual Programming Language and Environment for Beginners Понастоящем, вКалифорнийският Университет в Ривърсайт.
 • James Landay, PhD, Dec. 1996, Interactive Sketching for the Early Stages of UserInterface Design. Понастоящем, Професор в Университета във Вашингтон.
 • Francesmary Modugno, PhD, 1995. (old CMU web page) Extending End-UserProgramming in a Visual Shell With Programming by Demonstration and Graphical Language Techniques.
 • Nobuhisa Yoda, MS INI, Dec, 1994, An Architectural Design of A Toolkit for Synchronous Groupware Applications
 • Andrew Werth, MS INI, Oct. 1992, Tourmaline: Formatting Document Headings by Example
 • Rajan Parthasarathy, BS CS, May, 1994, Garnette: An Interactive User Interface Tool
 • David Kosbie.

Курсове

 • 05-773A4: Computer Science Perspectives /Перспективи на компютърни науки/ в HCI,Пролет, 2013, Mini 4.
 • 05-830: Advanced User Interface Software /Модерен потребителския софтуеренинтерфейс/. Пролет, 2013
 • 05-863/08-763/46-863: Introduction to Human Computer Interaction for Technology Executives /Въведение в компютърното взаимодействие и човека за технологични мениджъри/, есен, 2012, Mini-2
 • 95-763 Z5: Introduction to Human Computer Interaction for Technology Executives /Въведение във взаимодействието човека и компютрите за технологични мениджъри/, Лято,Mini-5, 2012. (For the Heinz Executive Ed program). 11 студента
 • 08-702, 08-703: Contextual Design, User Interface Design and Testing. For MSIT eBusiness program /Контекстуални дизайн, потребителския интерфейс дизайн и тестване. За MSIT бизнеспрограма/, зима, 2012. 47 студента.
 • 05-671: Masters HCI Project, /магистърски HCI проект/ пролет, 2012. 51 студента
 • 05-863/08-763/46-863: Introduction to Human Computer Interaction for Technology Executives, /Въведение във взаимодействието човека и компютрите за технологичнимениджъри/ зима, 2011, Mini-2. 58 студента
 • 08-702, 08-703: Contextual Design, User Interface Design and Testing. For MSIT eBusiness program /Контекстуални дизайн, потребителския интерфейс дизайн и тестване. За MSIT бизнес програма/, зима, 2011. 48 студента
 • 05-899D: Human Aspects of Software Development (HASD), /Човешки аспекти наразработката на софтуер (HASD)/ пролет, 2011. 7 студентите за кредит, плюс 5възрастни.
 • 05-671/672: Masters HCI Project /магистърски HCI проект/, пролет/лято, 2010. 12/48 урока. 50 студента.
 • 05-863/08-763/46-863: Introduction to Human Computer Interaction for Technology Executives. зима, 2009, Mini-2. 32 студента.
 • 08-702, 08-703: Contextual Design, User Interface Design and Testing. For MSIT eBusiness program, зима, 2009. 24 студента.
 • 05-830: Advanced User Interface Software. пролет, 2009. 6 студента.
 • 08-702, 08-703: Contextual Design, User Interface Design and Testing. For MSIT eBusiness program, зима, 2008. 38 студента.
 • 05-863/08-763/46-863: Introduction to Human Computer Interaction for Technology Executives. зима, Mini 2, 2008.
 • 08-702, 08-703: Contextual Design, User Interface Design and Testing. For MSIT eBusiness program, зима, 2007. 27 студента. web site (изискво вход)
 • 05-863/08-763/46-863: Introduction to Human Computer Interaction for Technology Executives. Fall, Mini 2, 2007. 39 students
 • 05-671/672: Masters HCI Project. Spring/Summer, 2007. 12/48 units. 29/28 students.
 • 08-702, 08-703: Contextual Design, User Interface Design and Testing. For MSIT eBusiness program, Fall, 2006. 32 students. web site (изисква вход)
 • 17-770: Human Computer Interaction for Technology Executives. (For the Tepper School of Business, Technology Leadership Track). зима, 2006. 12 студента.
 • 05-671/672: Masters HCI Project. Пролет/лято, 2006. 12/48 урока. 29/28 студента.
 • 96-766, 96-768: Contextual Design, User Interface Design and Testing. For MSIT eBusiness program, зима, 2005. 6/6 урока. 28 students. web site (изисква вход)
 • 96-766, 96-768: Contextual Design, User Interface Design and Testing. For MSITeBusiness program, зима, 2004. 6/6 урока. 40 студента. web site (изисква вход)
 • 05-830: Advanced User Interface Software. зима, 2004.
 • 20-790: Human-Computer Interaction for eCommerce. Mini-6, Летен Втора сесия, 2004. (Преподава в продължение на UTC Flex-Mode distance-ed program)
 • 20-790: Human-Computer Interaction for eCommerce. Mini-6, Летен Втора сесия, 2004.
 • 05-630/05-430, Programming Usable Interfaces. пролет, 2004.
 • 05-830, Advanced User Interface Software. пролет, 2003.
 • 20-790: Human-Computer Interaction for eCommerce. пролет, first mini, 2003. (Преподава в продължение на UTC Flex-Mode distance-ed program)
 • 96-766, 96-768, 96-771: CMU West Campus – Information Technology Masters ofeBusiness Technology, Contextual Design,зима, 2002 и пролет 2003.
 • 20-790: Human-Computer Interaction for eCommerce. зима, second mini, 2002.
 • Human-Computer Interaction in eCommerce. Юни 26 – August 9, 2002.
 • 05-631 Software Architecture for User Interfaces, зима, 2001.
 • 20-790: Human-Computer Interaction for eCommerce. зима, second mini, 2001.
 • Human-Computer Interaction in eCommerce, пролет, 2001. 45 студента.
 • One Week Short Course: “User Interface Design and Implementation”. Преподава сBonnie John, Randy Pausch, Ken Koedinger, Jodi Forlizzi and Len Bass. Юли 17-21,2000.
 • 05-830, User Interface Software, пролет, 2001.
 • 05-830, User Interface Software, пролет, 2000.
 • 05-830, User Interface Software, пролет, 1999.
 • 05-830, User Interface Software, пролет, 1998
 • 05-830, User Interface Software, пролет, 1997.
 • 15-621 and 15-499(A), Intro to User Interface Programming, преподавал с Dan Olsen, зима, 1996.
 • HCI2: HCI Софтуерни инструменти – кратък курс от един ден в Carnegie Mellon Summer гимназия по компютърни науки, 1996
 • 15-820 (B) Advanced Topics in HCI: User Interface Software, пролет, 1996.
 • 17-698B or 15-499A Introduction to User Interface Programming, преподавал с Jim Morris, Fall, 1995.
 • 15-820(C) or 15-499(B), Advanced Topics in HCI: User Interface Software, пролет, 1994.
 • Special 1.5 hour lecture on User Interfaces

Член на редакционния съвет на

 • Списание Visual Languages and Computing.
 • Списание Human-Computer Interaction.
 • Interacting with Computers.

По-рано

 • ACM Transactions on Computer-Human Interaction.
 • ACM interactions списание

Семейство

 • Нашето куче, Oreo
 • Вижте нашите 2009 празнични поздравителни картички (и 1997, 1998, 2004, 2005, 2006, 2008)
 • Тук е страницата на моят баща: Bert Myers . Един от синовете ми, Ryan Myers, работи заEvil Genius дизайни, другият ми син Reid Myers, работи за IHC.

Линкове

 • За мен в:

– Странизата за мен в Wikipedia
– Моят „Авторски профил” в ACM
– Academia.edu
– Microsoft Academic Search (MAS) Microsoft академично търсене (MAS)
– Моята страница с цитати в Google Scholar (15,214 пълни цитата, citations, h-index 60 as of10/10/12)
– Моят профил в Google
– Interaction-Design.org
– On the Mathematics Genealogy Project /по проекта генеалогична математика/

 • Моето място в обяви:

– Третият най-публикуван автор в HCI, според hcibib.org
– Класиран 5-ти общо за всички години и 8-ми за последните 10 години от цитати в Microsoft Academic Search на HCI въз основа на “H-Index”
– Включен в h Index за компютърни Учени: компютърен изследовател на науката , който имав h Index на 40 или по-висок според Google Scholar
– Сътрудник на ACM: моите цитати в ACM
– Избран от CHI академия, 2004, като един от най-добрите 25 “основните лидери наобластта” на HCI. Моите цитати ACM, и CHI’04
– Най-публикуван автор на CHI конференцията, според Microsoft’s Academic Search

 • Значки и ленти от всички предишни конференции SIGCHI
 • Уеб сайт, удобството от ползването на API.
 • Концерт с James Lee Stanley и John Batdorf, Sunday, 7 юни, 2009. (Вище също още концерти от:21 юни, 2008; април 28, 2007; октомри 23, 2005 с John Batdorf; февруари 5, 2005; и Peter Tork иJames Lee Stanley,1 февруари , 2004.)
 • My Legal Intellectual Property Testimony work /моята юредическа работа Доказателства заИнтелектуална собственост/
 • Председател на генералната конференция, IEEE VL/HCC’2011 Conference
 • Бивш Съпредседател на SEEUP’09 Workshop at ICSE
 • Снимки на Brad като “Знаменит съдия” на World Usability Game Show в Питсбърг.
 • WEUSE II: Workshop on End-User Software Engineering /Семинар на тема: краенпотребител при Софтуерното инженерство/
 • Комитетът да планира HCII Twelfth Anniversary Celebration
 • Бивш CubMaster на Cub Scout Pack 109
 • съпредседател на конференция за HCIC’04
 • List of systems and their acronyms
 • Редактор, IEEE Computer Special Issue on Handhelds
 • Моята беседа за Stanford on Pebbles from 2002: поточно видео на пълният разговор (1hr26min). (Внимание:видео линка срива Netscape 4.7)
 • My ICFP’02 Talk on Natural Programming
 • EkaTetra Corporation, където съм Технически член на Консултативния комитет
 • IEEE Symposium on Visual Languages, VL’2000,Сиатъл, Вашингтон, където дадохосновният тон за откриване
 • Human Computer Interaction Working Group на ACM Семинар на тема “Стратегически насоки в компютърните изследвания", Кеймбридж, Масачузетс, юни14-15, 1996, на, която бях съпредседател.
 • Keynote address at the ACM Multimedia’97 Conference
 • List of User Interface Software Tools
 • Human Computer Interaction Institute hcii
 • ACM SIGCHI’s main page
 • UIST’95 color където бях съпредседател.
 • PBD Home page
 • Languages for Developing User Interfaces
 • Racketball FAQ и Official Rules
 • Computer Almanac (numbers)

Copyright © 2012 – Brad Myers. Designed by Duen Horng (“Polo”) Chau

ok ok